UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.333.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-12-04

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z art..67 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę o udzielenie informacji w zakresie dotychczas wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości zlokalizowanej w Olsztynie:
- przy ul. Sarnowskiego - obręb 63, działka nr 27 i 24/16
- przy ul. Głowackiego - obręb 109, działka 112/9 i 130/3
- przy ul. Pstrowskiego/Wyszyńskiego - obręb 104, działka nr 51/4 i 49/14
- przy ul. Dolna - obręb 126, działka nr 360.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.333.2020 Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-12-08 14:54:14
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-04
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-12-09 14:34:22