UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.332.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja zamówienia na dostawę elektronarzędzi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-12-03

Data odpowiedzi: 2020-12-16

Treść wniosku:
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn.zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie całej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF", w szczególności dokumentacji z szacowania wartości zamówienia (wraz ze skanami ofert branych do szacunku, zrzutami cenników etc.), założeń projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia, protokołu z postępowania ZP-PN wraz z załącznikami oraz pozostałej dokumentacji postępowania.


Treść odpowiedzi:
PDF, 385,57 KB metryczka
PDF, 2,59 MB metryczka
PDF, 1,40 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.332.2020
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-12-04 11:00:58
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2020-12-03
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2020-12-16 13:40:48