UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.331.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-12-02

Data odpowiedzi: 2021-01-12

Treść wniosku:
W oparciu o przepisy prawa o dostępie do informacji publicznej, proszę o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Jakie jest średnie wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego na stanowisku: kierownika, głównego specjalisty, specjalisty, starszego inspektora, itd.
Odpowiedź proszę przesłać na adres w-mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 87.5 KB metryczka
DOC, 37 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.331.2020 Wniosek - średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-12-04 10:54:29
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2020-12-02
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Paweł Dorosz
Data modyfikacji: 2021-01-12 11:54:03