UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.330.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - aplikacja mobilna "Bezpieczny Olsztyn"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wpływu: 2020-12-02

Data odpowiedzi: 2020-12-15

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1764 z późn.zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
- ilości zgłoszonych zdarzeń za pomocą aplikacji mobilnej "bezpieczny Olsztyn" w latach 2018, 2019 i 2020 (w rozbiciu na miesiące),
- ilości zgłoszeń technicznych dotyczących aplikacji mobilnej "Bezpieczny Olsztyn" otrzymanych w latach 2018, 2019 i 2020 (w rozbiciu na miesiące) na adres podany w sklepie Google Play: admin@olsztyn.eu,
- liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej "Bezpieczny Olsztyn" w latach 2018, 2019 i 2020 (w rozbiciu na miesiące),
- kosztów utrzymania aplikacji mobilnej "Bezpieczny Olsztyn" w 2018, 2019 r. i jaki budżet na ten cel został przeznaczony w 2020 roku.
Korespondencję w sprawie niniejszego wniosku proszę kierować na skrzynkę ePUAP.

Treść odpowiedzi:
DOC, 92.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.330.2020 Wniosek - aplikacja mobilna "Bezpieczny Olsztyn"
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-12-04 10:41:01
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2020-12-02
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2020-12-15 11:33:41