UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.329.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2020-12-01

Data odpowiedzi: 2020-12-07

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się z prośbą  o przekazanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu na:
 - wykonanie opracowania pn. Analiza uwarunkowań wprowadzenia systemu pn. "Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna" oraz opracowanie modelu jego realizacji.
Proszę o podanie informacji jaki budżet Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz jakie firmy złożyły oferty wraz z podanymi przez nie cenami ofertowymi.
Proszę również o przekazanie wyników postępowania, to jest który oferent został wybrany do realizacji zlecenia.
Bardzo proszę o przekazanie informacji drogą elektroniczna e-mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 99.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.329.2020 Wniosek - bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-12-03 10:15:24
Wytworzył: Marcin Szwarc
Data wytworzenia: 2020-12-01
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2020-12-07 14:26:41