UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.328.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa drogi - ul. Bohuna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-11-23

Data odpowiedzi: 2020-12-04

Treść wniosku:
Prośba o informacje publiczną.
W związku z zamiarem mieszkańców budowy drogi - ul. Bohuna w Olsztynie (Gutkowo), proszę o udzielenie informacji o możliwości i warunkach wybudowania drogi - ul. Bohuna, poprzez przekazanie darowizną na rzecz m. Olsztyn własności tej drogi, jako udziału własnego mieszkańców w tej budowie. W efekcie podniesiony zostałby standard tej drogi do standardu istniejącej w sąsiedztwie infrastruktury drogowej.

Treść odpowiedzi:
PDF, 85,38 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.328.2020 - Wniosek - budowa drogi - ul. Bohuna
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-12-01 12:57:57
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2020-11-23
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-12-07 09:03:47