UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.327.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - administrator danych osobowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-11-26

Data odpowiedzi: 2020-12-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- proszę o podanie Administratora/Administratorów Danych Osobowych w Państwa Urzędzie i na jakiej podstawie zostali określeni.
Jeżeli jest więcej niż jeden Administrator to czy:
- każdy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ?
- każdy prowadzi oddzielnie Rejestr czynności przetwarzania ?
Proszę o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek złożony  w dniu 26.11.2020 r.  o udostępnienie informacji publicznej wskazuję, co następuje:

ad. 1) administratorami danych osobowych są : Gmina Olsztyn, Prezydent Olsztyna oraz Urząd Miasta Olsztyna. Zostali oni wyznaczeni na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W tym zakresie sporządzono także opinię prawną, którą wzięto pod uwagę przy podjęciu decyzji  o zgłoszeniu poszczególnych administratorów danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ad. 2)    każdy z administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych,

ad. 3)    każdy z administratorów prowadzi oddzielny rejestr czynności przetwarzania.

Z poważaniem,

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zbigniew Korzeniewski

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.327.2020 - Wniosek - administrator danych osobowych
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-12-01 08:11:10
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2020-12-01
Odpowiedzialny: Zbigniew Korzeniewski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-12-09 12:01:40