UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.326.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skany ofert na zakup laptopów do realizacji zdalnego nauczania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-11-26

Data odpowiedzi: 2020-12-04

Treść wniosku:
Proszę o przesłanie,w trybie dostępu do informacji publicznej skany ofert (Załącznik nr 3 Formularz cenowy)  - postępowanie przetargowe Zakup 59 laptopów dla uczniów i nauczycieli do realizacji zdalnego nauczania).

Treść odpowiedzi:
PDF, 198,88 KB metryczka
PDF, 62,59 KB metryczka
PDF, 24,93 KB metryczka
PDF, 26,94 KB metryczka
PDF, 26,57 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.326.2020 Wniosek - skany ofert na zakup laptopów do realizacji zdalnego nauczania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-27 12:11:38
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-26
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Marcin Kozłowski
Data modyfikacji: 2020-12-04 09:32:52