UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.325.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje w przedmiocie zwrotu dotacji samorządowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-11-25

Data odpowiedzi: 2021-01-20

Treść wniosku:
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), uprzejmie proszę o udostępnienie informacji publicznych poprzez przesłanie do mnie 3 (trzech) ostatnio wydanych decyzji w przedmiocie zwrotu dotacji samorządowej od szkoły lub przedszkola niepublicznego w trybie art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zw. z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,21 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.325.2020 Wniosek - decyzje w przedmiocie zwrotu dotacji samorządowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-26 13:44:53
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-25
Odpowiedzialny: Anida Kinga Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2021-02-15 09:35:20