UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.324.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kierownik budowy zadania "Budowa Zajezdni Tramwajowej"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-11-23

Data odpowiedzi: 2020-12-03

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej w ramach zadania ,, Budowa Zajezdni Tramwajowej’’ przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie w zakresie.
     * Kto był kierownikiem budowy, nadzorował prace rozbiórkowe wykonywane na zgłoszenie.
     * Kto i w jakim czasie był kierownikiem budowy Zajezdni tramwajowej w Olsztynie.
     * Kiedy został podpisany protokół odbioru końcowego świadectwo przejęcia,  stwierdzający usunięcie usterek z etapu realizacji.

Treść odpowiedzi:
DOC, 118 KB metryczka
PDF, 31,20 KB metryczka
PDF, 778,79 KB metryczka
PDF, 46,54 KB metryczka
PDF, 2,04 MB metryczka
PDF, 714,79 KB metryczka
PDF, 30,00 KB metryczka
PDF, 685,49 KB metryczka
PDF, 47,69 KB metryczka
PDF, 1,64 MB metryczka
PDF, 610,50 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.324.2020 Wniosek - kierownik budowy zadania "Budowa Zajezdni Tramwajowej"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-25 14:09:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-23
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-05-08 11:20:57