UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.324.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kierownik budowy zadania "Budowa Zajezdni Tramwajowej"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-11-23

Data odpowiedzi: 2020-12-03

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej w ramach zadania ,, Budowa Zajezdni Tramwajowej’’ przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie w zakresie.
     * Kto był kierownikiem budowy, nadzorował prace rozbiórkowe wykonywane na zgłoszenie.
     * Kto i w jakim czasie był kierownikiem budowy Zajezdni tramwajowej w Olsztynie.
     * Kiedy został podpisany protokół odbioru końcowego świadectwo przejęcia,  stwierdzający usunięcie usterek z etapu realizacji.

Treść odpowiedzi:
DOC, 118 KB metryczka
PDF, 31,20 KB metryczka
PDF, 778,79 KB metryczka
PDF, 46,54 KB metryczka
PDF, 2,04 MB metryczka
PDF, 714,79 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.324.2020 Wniosek - kierownik budowy zadania "Budowa Zajezdni Tramwajowej"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-25 14:09:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-23
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Michalina Dziewiątkowska
Data modyfikacji: 2020-12-03 16:19:44