UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.323.2020

Nazwa sprawy: Wniosek- skan ofert z postępowania 20/20

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-11-24

Data odpowiedzi: 2020-11-26

Treść wniosku:
W trybie dostępu do informacji publicznej bardzo proszę o przesłanie skanu oferty Wykonawcy PHU Ingwar z siedzibą w Olsztynie (postępowanie przetargowe Wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. „Bezpieczny MOF”. POSTĘPOWANIE NR Z13/17336).

Treść odpowiedzi:
DOC, 93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.323.2020 Wniosek- skan ofert z postępowania 20/20
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-25 13:22:29
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-24
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-11-26 09:59:39