UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.322.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2020-11-21

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
- proszę o nadesłanie skanu ostatniego wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, sporządzonego w Waszej jednostce (w trybie art. 22 KPA), wraz z odpowiedzią/odpisem zapadłego wyroku.
Odpowiedź proszę nadesłać w postaci plików komputerowych na mój adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.322.2020 Wniosek - rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-24 12:39:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-21
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-24 12:40:59