UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.321.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dostarczenie frezarek do Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-11-19

Data odpowiedzi: 2020-11-24

Treść wniosku:
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.
Proszę o udzielenie informacji - czy firma wywiązała się z postanowień umowy i czy dostarczyła maszyny zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Treść odpowiedzi:
DOC, 827 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.321.2020 Wniosek - dostarczenie frezarek do Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-20 11:35:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-19
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-24 10:29:10