UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.320.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - cena udziałów w Spółce OZK Sp. z o.o.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Z I

Data wpływu: 2020-11-19

Data odpowiedzi: 2020-11-23

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112, poz 1198 z późn. zmianami) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o cenie netto oraz cenie brutto za jaką zostały sprzedane przez Urząd Miasta Olsztyna udziały w Spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na e-maila w sprawie udzielenia informacji dotyczącej ceny sprzedaży udziałów Gminy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Olsztyński Zakład Komunalny (OZK) w Olsztynie, uprzejmie informuję, że 20 305 (dwadzieścia tysięcy trzysta pięć) udziałów w spółce sprzedano na kwotę 8 000 000 zł (osiem milionów złotych), zgodnie z umową sprzedaży udziałów z dnia 30 czerwca 2020 r.

                                                                                                        PREZYDENT OLSZTYNA
                                                                                                                  Piotr Grzymowicz
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.320.2020 Wniosek - cena udziałów w Spółce OZK Sp. z o.o.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-20 11:11:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-19
Odpowiedzialny: Ryszard Kuć
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-26 12:30:15