UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.319.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie dziennika budowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-11-18

Data odpowiedzi: 2020-12-02

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie do wglądu Dziennika Budowy dot. Inwestycji pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa zajezdni tramwajowej w Olsztynie", realizowanej w okresie 01.2014 r. - 12.2015 r.

Uzupełnienie wniosku:

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.11.2020, w którym na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6.10.2001r. o dostępie do informacji publicznej, zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o udostępnienie do wglądu Dziennika Budowy dot. inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa zajezdni tramwajowej w Olsztynie", realizowanej w okresie 01.2014r.-12.2015r. przez Budimex
S.A. poniżej uszczegóławiamy zakres wnioskowanych informacji publicznych i sposób ich udostępnienia:

Dziennik budowy:
- Strona tytułowa Dziennika - skan
- 5 pierwszych stron dziennika, w tym/oraz:

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy - skan
Wykaz kadry kierowniczej Wykonawcy - skan
Wpis kierownika budowy z datą rozpoczęcia robót - skan

- 5 ostatnich stron dziennika, w tym/oraz:
Zgłoszenie przez kierownika budowy zakończenia robót i gotowości do odbioru obiektu – skan,
Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu (wraz z podpisem inspektora nadzoru) – skan,
Wpis kierownika budowy o usunięciu usterek/wad wskazanych w protokole odbioru – skan,
Stronę z ostatnim wpisem kierownika budowy do Dziennika - skan


Treść odpowiedzi:
DOC, 121.5 KB metryczka
PDF, 338,15 KB metryczka
PDF, 413,35 KB metryczka
PDF, 34,95 KB metryczka
PDF, 1,48 MB metryczka
PDF, 716,29 KB metryczka
PDF, 276,52 KB metryczka
PDF, 305,47 KB metryczka
PDF, 34,42 KB metryczka
PDF, 1,34 MB metryczka
PDF, 619,21 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.319.2020 Wniosek - udostępnienie dziennika budowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-20 11:08:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-18
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-05-08 11:57:18