UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.317.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę dz. 49/91 ul. Kordeckiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-11-13

Data odpowiedzi: 2020-11-19

Treść wniosku:
W trybie dostępu do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji czy na działce nr 49/91 przy ul. Kordeckiego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Jeżeli tak, to kiedy ostała wydana i czy została doręczona właścicielom sąsiednich nieruchomości.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,35 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.317.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę dz. 49/91 ul. Kordeckiego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-20 08:18:56
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-11-20 12:22:52