UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVII/481/20
Data podjęcia: 25-11-2020
Data opublikowania: 08-12-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 4938
Data wejścia w życie: 23-12-2020
Tytuł Uchwały: o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/419/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Ewentualne adnotacje:
1. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 marca 2021 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVII/481/20 o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/419/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-11-17 10:21:14
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2020-11-17
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-12-08 10:35:44