UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVII/478/20
Data podjęcia: 25-11-2020
Data opublikowania: 10-12-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 5048
Data wejścia w życie: 25-12-2020
Tytuł Uchwały: sprawie likwidacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. J. Fałata 23 w Olsztynie oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego, z tym zastrzeżeniem, że §1 i § 2 pkt. 5, wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2020r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVII/478/20 sprawie likwidacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. J. Fałata 23 w Olsztynie oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-11-17 09:48:51
Wytworzył: Elżbieta Skaskiewicz
Data wytworzenia: 2020-11-17
Odpowiedzialny: Elżbieta Skaskiewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-12-10 10:56:29