UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: nr rob. 480/20
Data podjęcia:
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały:

zmieniająca uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOCX, 13,02 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: nr rob. 480/20 zmieniająca uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-11-17 09:44:53
Wytworzył: Elżbieta Skaskiewicz
Data wytworzenia: 2020-11-17
Odpowiedzialny: Elżbieta Skaskiewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2021-01-12 15:19:51