UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVII/476/20
Data podjęcia: 25-11-2020
Data opublikowania: 18-12-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 5220
Data wejścia w życie: 02-01-2021
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVII/476/20 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-11-17 09:40:50
Wytworzył: Barbara Korpusik
Data wytworzenia: 2020-11-17
Odpowiedzialny: Barbara Korpusik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-12-18 14:52:27