UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.316.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kierownik robót elektrycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-11-12

Data odpowiedzi: 2020-12-07

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej wykonywania zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego postępowaniu pn.: "Budowa linii tramwajowej ulicy Obiegowej zajezdni postojowej dla autobusów przy ul. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej - w zakresie odcinka obejmującego al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego w Olsztynie w ramach projektu pn.: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" w zakresie:
1. Czy Pan K. S. był zgłoszony Zamawiającemu albo wpisanym do dziennika budowy kierownikiem robót elektrycznych (energetycznych) na tej inwestycji,
2. Czy długość przebudowywanego odcinka sieci trakcyjnej tramwajowej wynosiła co najmniej 1000 metrów.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło 25.11.2020:
W związku z otrzymaniem negatywnej odpowiedzi w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych (energetycznych) przez Pana K.S., proszę o doprecyzowanie czy Pan K.S. był zgłoszony Zamawiającemu albo wpisanym do dziennika budowy kierownikiem robót w zakresie wykonania sieci trakcyjnej na tej inwestycji.

Treść odpowiedzi:
DOC, 118 KB metryczka
DOC, 116.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.316.2020 Wniosek - kierownik robót elektrycznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-13 15:12:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-12
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Michalina Dziewiątkowska
Data modyfikacji: 2020-12-07 10:39:52