UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.315.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - bezpieczeństwo ruchu drogowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2020-11-11

Data odpowiedzi: 2020-11-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie
następującej informacji publicznej:
    * proszę informację czy funkcjonuje u Państwa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej KBRD) (lub jednostka pod inną nazwą, która zajmuje się m.in. bezpieczeństwem ruchu drogowego, opiniowaniem nowych i istniejących projektów organizacji ruchu drogowego itp.),
    * jeżeli istnieje KBR to proszę o informację czy uczestniczy w nich strona społeczna,
    * proszę o przesłanie dokumentu (np. zarządzenia), które powołało KBRD, określiło skład i zadania,
    * czy w istnieje u Państwa dokument dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - jeżeli tak to proszę o przesłanie (dokumentu lub odnośnika do BIP).

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zgłoszony dnia 11 listopada 2020 roku, który dotyczy funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, uprzejmie informuję, że zasady nadzoru nad organizacją ruchu określa Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 22 z dnia 23 stycznia 2019 roku zat. „w sprawie zasad zarządzania ruchem na drogach na terenie miasta Olsztyna określających działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania i wprowadzania projektów organizacji ruchu ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

            W dokumencie, który jest udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna, zawarte są wnioskowane przez Pana informacje dotyczące m.in. zasad funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, Komisji ds. Opiniowania Zmian w Organizacji Ruchu, jak również dokument na mocy, którego powoływana jest KBRD. Dokument dostępny jest pod linkiem: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/353229/zarzadzenie_nr_22_z_dnia_23_stycznia_2019_r_w_sprawie_zasad_zarzadzania_ruchem_na_drogach_na_terenie_miasta_olsztyna_okreslajacych_dzialania_w_zakresie_sporzadzania_opiniowania_zatwierdzania_i_wprowadzania_projektow_organizacji_ruchu_ze_szczegolnym_uwzglednieniem_znakow_i_sygnalow_drogowych_oraz_urzadzen_bezpieczenstwa_ruchu_drogowego/

            Jednocześnie przekazuję dokument zat. „Informacja dotyczą aktualnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci drogowej miasta Olsztyna”. Dokument ten został opracowany w 2020 roku i dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem (https://hermes.zdzit.olsztyn.eu:9443/index.php/s/GDiAHNRYangLn3q).

Dostęp do dokumentu chroniony jest hasłem (Kbrd_olsztyn_2020).

Z poważaniem

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.315.2020 Wniosek - bezpieczeństwo ruchu drogowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-13 11:25:03
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-11
Odpowiedzialny: Ryszard Kuć
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-12-08 14:01:21