• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.315.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - bezpieczeństwo ruchu drogowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Z I

Data wpływu: 2020-11-11

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie
następującej informacji publicznej:
    * proszę informację czy funkcjonuje u Państwa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej KBRD) (lub jednostka pod inną nazwą, która zajmuje się m.in. bezpieczeństwem ruchu drogowego, opiniowaniem nowych i istniejących projektów organizacji ruchu drogowego itp.),
    * jeżeli istnieje KBR to proszę o informację czy uczestniczy w nich strona społeczna,
    * proszę o przesłanie dokumentu (np. zarządzenia), które powołało KBRD, określiło skład i zadania,
    * czy w istnieje u Państwa dokument dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - jeżeli tak to proszę o przesłanie (dokumentu lub odnośnika do BIP).

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.315.2020 Wniosek - bezpieczeństwo ruchu drogowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-13 11:25:03
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-11
Odpowiedzialny: Ryszard Kuć
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-13 11:25:38