UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.314.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - podmioty uiszczające podatek od nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Opłat

Data wpływu: 2020-11-10

Data odpowiedzi: 2020-12-17

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1.    listy podmiotów uiszczających podatek od nieruchomości zajętych na cele kolejowe i na których znajduje się infrastruktura kolejowa na rzecz Gminy Miasta Olsztyn w okresie od 01.01. 2017 do 10.11.2020 r.;
2.    wskazania wysokości uiszczonego podatku od nieruchomości zajętych na cele kolejowe i na których znajduje się infrastruktura kolejowa na rzecz Gminy Miasta Olsztyn przed te podmioty w okresie od 01.01.2017 roku do 10.11.2020 r.;
3.    wskazania listy podmiotów którym przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Olsztyn zgodnie  z art. 7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Przedmiotowe informacje proszę o przesłanie w następującej formie: pliki komputerowe przesłane pocztą elektroniczna na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
PDF, 62,31 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.314.2020 Wniosek - podmioty uiszczające podatek od nieruchomości
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-13 11:08:09
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-10
Odpowiedzialny: Czesław Kalinowski
Ostatnio modyfikował: Dominik Drabik
Data modyfikacji: 2021-01-08 11:00:10