UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.313.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - autorzy dokumentacji projektowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-11-10

Data odpowiedzi: 2020-11-18

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- wskazanie wszystkich autorów oraz współautorów (podanie imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień budowlanych) dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granic miasta do wiaduktu kolejowego (ul. "Nowobałtyckiej" w Olsztynie)". Ponadto proszę o podanie średnicy oraz łącznej długości zaprojektowanej kanalizacji deszczowej oraz informację, czy w ramach zadania została zaprojektowana komora spadowa lub podziemny zbiornik retencyjny.

Treść odpowiedzi:
DOC, 104.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.313.2020 Wniosek - autorzy dokumentacji projektowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-13 10:56:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-10
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Pisarska
Data modyfikacji: 2020-11-18 13:54:10