UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.312.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - samochody służbowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data wpływu: 2020-11-07

Data odpowiedzi: 2020-11-20

Treść wniosku:
Zwracam się na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2018 poz. 1330) o dostęp do następującej informacji:

1.Jaką ilość służbowych samochodów (w rozbiciu na marki pojazdów) posiada Urząd Miasta Olsztyna?
2.Jaką ilość służbowych samochodów posiadają jednostki podległe Urzędowi Miasta Olsztyna?
3.Czy samochody służbowe są własnością Urzędu Miasta Olsztyna, czy też są użytkowane na innych zasadach (leasing, najem, etc.)? Jeżeli tak proszę o wskazanie formy użytkowania.
4.Czy nabywanie samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Olsztyna i jednostkach podległych zawsze podlega procedurze przetargowej?
5.Czy jednostki podległe zobligowane są do informowania Prezydenta Olsztyna o nabyciu samochodu służbowego?
6.Jakie są procedury nadzoru nad zużyciem paliwa w pojazdach wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta Olsztyna i jednostek podległych?
7.Czy Urząd Miasta kontroluje wykorzystywanie samochodów służbowych zgodnie z celami statutowymi jednostek podległych?
8.Ile takich kontroli Prezydent Olsztyna zlecił w roku 2019 i 2020?
9.Jakie jednostki podległe Prezydentowi Olsztyna kontrolowane były w 2020 r. w powyższym zakresie?
10.Czy po kontrolach w powyższym zakresie zostały wykryte nieprawidłowości w użytkowaniu samochodów? Jeżeli tak, to czy zostały wyciągnięte odpowiednie konsekwencje dyscyplinarne wobec  dyrektorów jednostek?
11.Czy inni dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych Urzędowi Miasta Olsztyna korzystają z samochodów służbowych w celach prywatnych? Jeżeli tak, to w których jednostkach budżetowych?
12.W jaki sposób dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych rozliczają koszty użytkowania samochodów służbowych (koszty paliwa, amortyzacja), podczas używania ich w celach prywatnych?


Treść odpowiedzi:
DOC, 102 KB metryczka
DOC, 93.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.312.2020 Wniosek - samochody służbowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-12 11:24:09
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-07
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-12-17 16:08:59