UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.311.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - realizacja inwestycji "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie

Data wpływu: 2020-11-05

Data odpowiedzi: 2020-11-17

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Realizacji inwestycji pn. "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty w Olsztynie", w tym udostępnienie informacji w zakresie:
- maksymalnej dobowej wydajności Stacji Uzdatniania Wody "Jaroty" na dzień oddania jej do użytkowania (rok 2014),
- średniodobowej wydajności Stacji Uzdatniania Wody "Jaroty" na dzień oddania jej do użytkowania (rok 2014),
- potwierdzenia, że I.L. pełnił na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody  "Jaroty" funkcję kierownika budowy w okresie od 05.2013 do 01.2014.

Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.311.2020 Wniosek - realizacja inwestycji "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-09 11:17:34
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-05
Odpowiedzialny: Wiesław Pancer
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-23 13:24:20