UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.141.309.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - inspektor nadzoru branży sanitarnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-11-04

Data odpowiedzi: 2020-11-18

Treść wniosku:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, składam wniosek o udostępnienie informacji związanych z realizacją zadania: "Przebudowa i budowa układu ulicznego w centrum Olsztyna - ul. Partyzantów" w poniższym zakresie:
1. Potwierdzenie, czy Pan P. K. pełnił funkcję Inspektora Nadzoru branży sanitarnej na ww. zadaniu.
2. Wskazanie okresu realizacji przez Pana P. K. wskazanej funkcji.
3. O ile będzie to możliwe, przekazanie kopii dokumentu (skanu) lub ich części jednoznacznie potwierdzających, że wskazana osoba realizowała przedmiotową funkcję, np. stronę z raportu, protokołu w zakresie rozliczeń, zawierającą wskazanie na zadanie, daty i podpis pana P.K.
4. Przekazanie skanu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia dot. ww. zadania lub linku pod którym możliwy jest wgląd do dokumentacji postępowania.

Treść odpowiedzi:
DOC, 120 KB metryczka
PDF, 72,01 KB metryczka
PDF, 75,17 KB metryczka
PDF, 29,01 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.309.2020 Wniosek - inspektor nadzoru branży sanitarnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-06 11:16:48
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-04
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Michalina Dziewiątkowska
Data modyfikacji: 2020-11-18 13:27:34