UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.308.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba instruktorów w ewidencji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2020-10-22

Data odpowiedzi: 2020-11-04

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej liczby instruktorów w ewidencji oraz liczby tytułowych zaświadczeń złożonych w organie ewidencyjnym (w rozumieniu art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami).

Treść odpowiedzi:
PDF, 163,92 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.308.2020 Wniosek - liczba instruktorów w ewidencji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-04 13:43:58
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-22
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Jakub Siudziński
Data modyfikacji: 2020-11-10 11:40:53