UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.307.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kontrola w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Kontroli

Data wpływu: 2020-10-30

Data odpowiedzi: 2020-11-06

Treść wniosku:

http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/370483///&id=370483W nawiązaniu do ww. ogłoszeń na podstawie art. 2 ust. 1 udip oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) udip wnoszę o przesłanie protokołów kontroli, stanowisk stron i wyników pokontrolnych w formie skanu.

Treść odpowiedzi:
W dniu 06.11.2020 r. Wnioskodawca otrzymał pocztą elektroniczną kopie zanonimizowanych dokumentów w żądanej formie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.307.2020 Wniosek - kontrola w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-04 10:56:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-30
Odpowiedzialny: Barbara Olszewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-06 12:58:46