UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.306.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-10-30

Data odpowiedzi: 2020-11-05

Treść wniosku:
Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie informacji w zakresie dotychczas wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości zlokalizowanej w Olsztynie:
- przy ul. Sarnowskiego: obręb 63, działka nr 27 i 24/15
- przy ul. Głowackiego: obręb 109, działka nr 112/9 i 130/3
- przy ul. Pstrowskiego/Wyszyńskiego: obręb 104, działka nr 51/4, 49/14
- przy ul. Dolna: obręb 126, działka nr 360.

Treść odpowiedzi:
DOC, 478,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.306.2020 Wniosek - wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-04 10:08:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-30
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-11-05 13:58:32