UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.305.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - koszty utrzymania nauczycieli i katechetów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-11-01

Data odpowiedzi: 2020-11-13

Treść wniosku:
W oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji:
- jaki koszt poniosła Gmina Olsztyn na utrzymanie wszystkich nauczycieli w roku 2019 oraz koszt poniesiony na katechetów w roku 2019 (tylko wydatki związane z wynagrodzeniem).

Treść odpowiedzi:
DOC, 254,44 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.305.2020 Wniosek - koszty utrzymania nauczycieli i katechetów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-04 09:09:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-01
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-11-13 14:33:45