UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.303.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zakres robót realizowanych na inwestycji - budowa linii tramwajowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-10-29

Data odpowiedzi: 2020-11-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), uprzejmie proszę i wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej ulicy Obiegowej zajezdni postojowej dla autobusów przy ul. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – w zakresie odcinka obejmującego al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego w Olsztynie w ramach projektu pn. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”, w następującym zakresie:
1. Wskazanie zakresu robót realizowanych na w.w. inwestycji.
2. Wskazanie kto imiennie pełnił funkcję kierownika budowy dla ww. inwestycji.

Odpowiedź na niniejsze pismo o udostępnienie informacji publicznej wraz z kopiami dokumentacji powykonawczej potwierdzającymi informacje, o których mowa w pkt. 1 prosimy przesłać w wersji elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 118.5 KB metryczka
PDF, 783,88 KB metryczka
PDF, 236,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.303.2020 Wniosek - zakres robót realizowanych na inwestycji - budowa linii tramwajowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-30 15:03:30
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-29
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Michalina Dziewiątkowska
Data modyfikacji: 2020-11-12 16:26:38