UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.301.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-10-28

Data odpowiedzi: 2020-11-02

Treść wniosku:
Proszę o przesłanie dokumentacji dotyczącej postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: "budowie sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV z szafkami kablowymi rozdzielczymi, przy ulicy Bydgoskiej w Olsztynie, na działkach: nr 15- obręb geodezyjny 15; nr 39/6, 37/1 - obręb geodezyjny 23 i nr 14- obręb geodezyjny 24".

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawcy udzielono informacji zgodnie z  ustawą kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz  ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.301.2020 Wniosek - dokumentacja postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-29 13:12:24
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-28
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-11-02 15:36:24