UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.300.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - parkowanie przy ul. Warmińskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-10-22

Data odpowiedzi: 2020-10-27

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji:
1) czy za postój na miejskim chodniku na ul. Warmińskiej na wysokości budynku o nr 13 miasto może pobierać opłatę?
2) kiedy planowany jest remont przedmiotowego chodnika przy ulicy Warmińskiej, zniszczonego przez parkujące samochody?
3) czy dopuszczaniu parkowania na chodniku przeprowadzane są analizy jego nośności, np. na podstawie dokumentacji projektowej?

Treść odpowiedzi:

 

Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana wniosek z dnia 22.10.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczący strefy płatnego parkowania oraz planowanych działań w zakresie naprawy chodników przy ul. Warmińskiej w Olsztynie, zawiadamiam że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada wyżej wymienionej informacji.

Z posiadanej przez Urząd wiedzy, wynika że dysponentem takich danych jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu, do którego proponuję zwrócić się ze stosownym wnioskiem.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA

Urszula Świderska-Bednarczuk

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.300.2020 Wniosek - parkowanie przy ul. Warmińskiej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-27 14:58:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-22
Odpowiedzialny: Urszula Świderska-Bednarczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-27 15:00:53