UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.299.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomości przekazane na rzecz gminy Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-10-22

Data odpowiedzi: 2020-10-29

Treść wniosku:
Co z lokalami bezspadkowymi i z mieniem z SM?
Sytuacje zostawienia mieszkań i innego  majątku bez spadkobierców zdarzają się. Zatem nie powinny omijać i spółdzielni mieszkaniowych administrującej przez wiele lat dużą liczbą lokali. Mienie takie podlega ustawowemu przekazaniu publicznemu podmiotowi, tu gminie Olsztyn. Stąd konieczne jest w ramach dostępu do informacji publicznej  przekazanie mi na mój wniosek dokładnych danych dotyczących tego zakresu działalności SM.

1. Jakie były przekazane na rzecz gminy Olsztyn  liczby takich mieszkań i innych lokali wraz z mieniem bezspadkowym  w kolejnych latach od 2000 roku  do 2019 włącznie?
a/ Oddzielnie odnośnie poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych, od największych poczynając.
b/ Ze wskazaniem na tytuły prawne do lokali / lokatorskie, własnościowe lub odrębna własność/.

2. Jak rozdysponowane zostały tak pozyskane  lokale oraz mienie przez gminę Olsztyn?

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU z dnia 4.11.2020

Proszę o doprecyzowanie danych zgodnie z poniższym zakresem:
1. Podano mi, że wszystkie mieszkania miały tytuł prawny spółdzielczych własnościowych
a) Czy po ich przejęciu nadal pozostawały w zasobach SM pod tzw. spółdzielczym zarządem?
b) Czy pozostawały nadal własnością spółdzielni, bo własnościowe spółdzielcze to tzw. ograniczone prawo do lokalu, a nie własność użytkownika/posiadacza tego papierowego prawa do mieszkania?
c) Czy później przeniesiono własność tych mieszkań ze spółdzielni na własność odrębną miasta/gminy?
d) Czy miasto Olsztyn (gmina) jest instytucjonalnym członkiem spółdzielni mieszkaniowych z racji posiadania tytułów prawnych do tych mieszkań?
2. Czy oprócz mieszkań spółdzielnie przekazały miastu inne składniki majątkowe, np. wyposażenie mieszkań, walory finansowe w gotówce i na kontach bankowych, udziały w funduszach, akcje itp., zbiory kolekcjonerskie, pojazdy, miejsca postojowe i garaże bądź inne lokale użytkowe - odpowiednio do stanu bezspadkowego majątku?
3. Czy w rozliczeniu zadłużonego mieszkania oddanego na rzecz SM Jaroty dokonano sprzedaży tego mieszkania w przetargu i po odliczeniu należności dla spółdzielni resztę z uzyskanej kwoty przekazano do miasta (gminy)?

Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
DOC, 85.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.299.2020 Wniosek - nieruchomości przekazane na rzecz gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-26 10:53:37
Wytworzył: Marta Czujak
Data wytworzenia: 2020-10-22
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2020-11-16 13:28:44