UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.298.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - interwencje Straży Miejskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wpływu: 2020-10-21

Data odpowiedzi: 2020-11-02

Treść wniosku:
Proszę o informację o liczbie interwencji straży miejskiej wykonanych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na ulicach: pl. Konsulatu Polskiego, Mrongowiusza oraz Warmińskiej  związanych z parkowaniem samochodów w sposób ograniczający widoczność i bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Proszę też o informację o liczbie wystawionych w czasie tych interwencji mandatów.
Proszę również o informację o działaniach jakie Pan Prezydent zamierza w najbliższym czasie podjąć celem zapewnienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w centrum miasta wraz z harmonogramem tych działań.

Treść odpowiedzi:
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.298.2020 Wniosek - interwencje Straży Miejskiej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-26 08:59:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-21
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2020-12-09 09:57:33