UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.297.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - uregulowanie zasad parkowania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Miejski Inżynier Ruchu

Data wpływu: 2020-10-20

Data odpowiedzi: 2020-11-02

Treść wniosku:
Proszę o informację jakiego rodzaju działania miasto podjęło lub podejmie w zakresie uregulowania zasad parkowania/postoju pojazdów powyżej 2,5 tony w ramach organizacji ruchu drogowego na terenie miejskich dróg publicznych. W szczególności na terenach osiedli Kętrzynskiego i Śródmieście (centrum miasta). Proszę również o udostępnienie harmonogramu tych działań. Proszę również o udostępnienie mapy z oznaczonymi miejscami parkowania/postoju takich pojazdów na terenie ww. osiedli.

Treść odpowiedzi:

Odnosząc się do pytania o planowanych działaniach jakie Miasto Olsztyn podejmie aby uregulować problem parkowania na chodnikach i w miejscach do tego nie przeznaczonych w centrum miasta Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu informuje, iż zgodnie z art. 47 PRD możliwość zatrzymania i postoju na chodnikach przy spełnieniu pozostałych warunków zapisanych w ustawie jest dopuszczone w konkretnych przypadkach dla pojazdów o  masie całkowitej nie przekraczającej 2,5t. Na zdjęciu dołączonym do pisma widnieje samochód prawdopodobnie zarejestrowany jako samochód dostawczy o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t. Takie pojazdy nie mogą wykonywać manewru zatrzymania lub postoju na chodniku. W związku z tym utrwalone wykroczenie należy zgłaszać do odpowiednich służb w celu podjęcia interwencji. Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie na bieżąco pracują nad koncepcją stałej organizacji ruchu na terenie Olsztyna. Działania te nie są objęte harmonogramem, który można by udostępnić w celu zapoznania.

                                                                                                       Z poważaniem,

                                                                                                             KIEROWNIK BIURA

                                                                                                               Jakub Kwiatkowski

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.297.2020 Wniosek - uregulowanie zasad parkowania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-21 15:08:55
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-20
Odpowiedzialny: Jakub Kwiatkowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-03 12:01:15