UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.296.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - nagrody wypłacone pracownikom

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-10-08

Data odpowiedzi: 2020-10-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1  ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracamy się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej nagród uznaniowych wypłaconych poszczególnym pracownikom Urzędu Miasta Olsztyna w rozbiciu na I, II i III kwartał 2020 r. z podziałem na:

1. nagrody z tytułu przejścia na emeryturę
Wydział oraz równorzędna komórka organizacyjna
- stanowisko
- kwota nagrody brutto

2. nagrody z tytułu Dnia Pracownika Samorządowego
Wydział oraz równorzędna komórka organizacyjna
- stanowisko
- kwota nagrody brutto

3. nagrody z innego tytułu
Wydział oraz równorzędna komórka organizacyjna
- stanowisko
- kwota nagrody brutto.

Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
XLSX, 9,57 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.296.2020 Wniosek - nagrody wypłacone pracownikom
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-21 09:52:24
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-08
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Paweł Dorosz
Data modyfikacji: 2020-11-03 12:35:03