UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.295.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wierzytelności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Usług

Data wpływu: 2020-10-19

Data odpowiedzi: 2020-11-18

Treść wniosku:
XLSX, 13,54 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
ODT, 21,37 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.295.2020 Wniosek - wierzytelności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-20 15:24:17
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-19
Odpowiedzialny: Czesław Kalinowski
Ostatnio modyfikował: Dominik Drabik
Data modyfikacji: 2021-02-12 11:56:07