UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVI/457/20
Data podjęcia: 28-10-2020
Data opublikowania: 05-11-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 4450
Data wejścia w życie: 01-01-2021
Tytuł Uchwały:

zmieniająca uchwałę nr XIV/231/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVI/457/20 zmieniająca uchwałę nr XIV/231/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-10-19 12:28:11
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2020-10-19
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-11-09 08:33:51