UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVI/455/20
Data podjęcia: 28-10-2020
Data opublikowania: 05-11-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 4449
Data wejścia w życie: 01-01-2021
Tytuł Uchwały: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVI/455/20 w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-10-19 12:11:55
Wytworzył: Czesław Kalinowski
Data wytworzenia: 2020-10-19
Odpowiedzialny: Czesław Kalinowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-12-02 14:40:10