UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.292.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty z postępowania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-10-14

Data odpowiedzi: 2020-10-19

Treść wniosku:
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w Olsztynie".
Proszę o przesłanie drogą elektroniczną całych ofert złożonych przez następujące firmy:
1. Metalzbyt-hurt Sp. z o.o.
2. Kogex Sp. z o.o.,
3. Elkot.

Treść odpowiedzi:
PDF, 183,28 KB metryczka
PDF, 1,75 MB metryczka
PDF, 1,43 MB metryczka
PDF, 2,40 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.292.2020 Wniosek - oferty z postępowania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-16 14:28:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-14
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-10-26 08:43:11