UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 19-10-2020
Porządek posiedzenia:

19 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 14.00 posiedzenie KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI  komisja przeprowadzona zostanie zdalnie, dostęp pod adresem

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE2NWFlM2UtM2U3ZC00NTY2LWIzNTEtOTc1NDY1NzA3ZGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22f926e429-f729-49d9-b618-3cdfec316e96%22%7d

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Omówienie i rozpatrzenie skarg, wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Komisję w sprawie poruszanej przez:

  1. Olsztyński M. R. dotyczącej apelu o negatywne zaopiniowanie i nieprzyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin,

  2. Pana A. B. dotyczącej starań o podjęcie środków zaradczych wobec zagrożenia dla zdrowia wynikającego z oddziaływania natężenia promieniowania elektromagnetycznego.

  3. Panią P. B. w zakresie działań miasta,

  4. Pana M. W. odnośnie działań Prezydenta Olsztyna,

  5. Panią A. W. w zakresie działalności MOPS w Olsztynie,

  6. Pana R. K. w zakresie działań Prezydenta Olsztyna,

  7. Pana M. W. odnośnie podjętej uchwały w sprawie skargi,

  8. P. Związek D. - wezwanie do zmiany uchwały,

  9. Pana A. F. dot. K. P. Petycja w sprawie poprawy skomunikowania miasta i portu.

3. Sprawy różne.
Protokół:
Obecność:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porzadek posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji 19.10 godz. 14.00
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2020-10-15 11:16:19
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2020-10-15
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2020-10-15 11:19:52