UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.291.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - orzeczenie KIO dot. rozbudowy linii tramwajowej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-10-12

Data odpowiedzi: 2020-10-16

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniami:
- 1. KIO 2095/20 z dnia 2020-09-30.
Przedmiot zamówienia: rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
PDF, 159,49 KB metryczka
PDF, 3,23 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.291.2020 Wniosek - orzeczenie KIO dot. rozbudowy linii tramwajowej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-14 08:31:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-12
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-16 13:08:57