UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK1431.290.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - numery działek ewidencyjnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-10-08

Data odpowiedzi: 2020-10-19

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie numerów działek ewidencyjnych, których właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy zostali uznani za strony we wszystkich postępowaniach w sprawie pozwolenia na budowę, które były prowadzone dla działki o numerze ewidencyjnym 2/125 położonej w Olsztynie przy ul. Okęckiej-Bromkowej obręb 160.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 65,87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.290.2020 Wniosek - numery działek ewidencyjnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-14 08:06:12
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-10-20 08:41:11