UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 28-09-2020
Porządek posiedzenia:

28 września 2020 r. roku ( poniedziałek) o godz. 12.30

 posiedzenie KOMISJI ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ

i POLITYKI SENIORALNEJ

komisja przeprowadzona zostanie online za pomocą programu Microsoft Teams,

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ5YzBkYzQtNDAzMy00NmU3LWJhZmQtNDkyZDI2NDA1MzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%2273a7b2cc-ef73-463f-90de-ecd91cb434a9%22%7d

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  2. Promocja zdrowia.
  3. Sprawy różne.
Protokół:
Obecność:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej - 28.09.2020
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-10-13 09:32:08
Wytworzył: Joanna Bartkowska
Data wytworzenia: 2020-10-13
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-10-13 09:36:28