UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 27-04-2020
Porządek posiedzenia:

27 kwietnia 2020 r. roku ( poniedziałek) o godz. 12.30

               posiedzenie KOMISJI ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ

i POLITYKI SENIORALNEJ

komisja przeprowadzona zostanie online za pomocą programu Microsoft Teams, dostępna pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYzMTg3NzUtOTEyYS00MDQyLTg4OTktZDE5MjMyMTkwOTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22447f0aa1-78a0-48b9-9e9b-b763f311ab35%22%7d

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku (w zakresie działania komisji).
  2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  3. Sprawy różne.
Protokół:
Obecność:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej - 27.04.2020
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-10-13 08:19:53
Wytworzył: Joanna Bartkowska
Data wytworzenia: 2020-10-13
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-10-13 08:21:24