UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.289.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - podmiot dostarczający system informacji prawnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Data wpływu: 2020-10-08

Data odpowiedzi: 2020-10-15

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Nazwy podmiotu dostarczającego system informacji prawnej dla Urzędu Miasta Olsztyna.
2. nazwa systemu informacji prawnej oraz jego wersja.
3. Informacji o ilości dostępów, czy użytkownikiem jest wyłącznie Urząd Miasta Olsztyna. Jeżeli są inni użytkownicy, proszę o wskazanie tych podmiotów, oraz ilości przeznaczonych dla nich dostępów.
4. Wartość umowy/zamówienia/faktury.
5. Okres na jaki dostęp został udzielony (od-do).

Treść odpowiedzi:
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.289.2020 Wniosek - podmiot dostarczający system informacji prawnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-12 13:36:16
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-08
Odpowiedzialny: Mariola Iciak
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-16 10:52:40