UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.287.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia umowy na dostawę 12 tramwajów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-10-06

Data odpowiedzi: 2020-10-15

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą przesłanie kopii umowy zawartej z DURMAZLAR na dostawę 12 tramwajów.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 95,79 KB metryczka
PDF, 5,95 MB metryczka
PDF, 639,61 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.287.2020 Wniosek - kopia umowy na dostawę 12 tramwajów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-10-09 14:45:51
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-10-06
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Michalina Dziewiątkowska
Data modyfikacji: 2020-10-15 14:01:34