UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Informacja

INFORMACJA PREZYDENTA OLSZTYNA o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70

Data publikacji
07-10-2020

Termin składania uwag
28-10-2020

Link do wniosku wraz z załącznikami
https://chmura.olsztyn.eu/index.php/s/qpyjsf8RVkaJ2ft

Dokumenty do pobrania

DOCX, 15,46 KB metryczka
PDF, 213,36 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: INFORMACJA PREZYDENTA OLSZTYNA o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym, C.O., oraz inwestycji towarzyszącej realizowanej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”, „Ustawy o drogach publicznych” polegającej na remoncie chodnika na długości ul. Emilii Plater po stronie zachodniej, przylegającej do terenu inwestycji, wraz z wymianą oświetlenia chodnika i ulicy na lampy LED, oraz korekcie formy skanalizowania ronda na skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki, zlokalizowanych na działkach nr: 62 obr. 70, 93 obr. 70 i 18/3 obr. 69 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna bip.olsztyn.eu
Wprowadził do BIP: Joanna Prusik
Data udostępnienia: 2020-10-07 10:55:06
Wytworzył: Joanna Prusik
Data wytworzenia: 2020-10-07
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-10-07 11:33:33